Konfidencialitātes politika

PERSONAS DATU APSTRĀDES UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 • www.salonshop.ee (turpmāk tekstā – E-veikals) ir Salonshop Baltic AS personas datu pārzinis, kura juridiskā adrese ir Valgevase 13 Tallinn 10414, reģistrācijas kods 10205387, tālruņa numurs +372 677 7328 un e-pasta adrese info@salonshop.ee (turpmāk tekstā – Pārdevējs).

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN IZMANTOŠANA

 • Personas dati, ko klients sniedz Pārdevējam, tiek ievadīti e-veikala datubāzē un izmantoti pirkuma līguma izpildei, turpmākai pakalpojumu attīstībai un personalizācijai.
 • Datu apstrādātājs var apstrādāt šādus personas datus:
 • Vārds un uzvārds
 • Dzimšanas datums
 • Tālruņa numurs
 • E-pasta adrese
 • Pakalpojumu sniegšanas adrese
 • Norēķinu konta numurs
 • Maksājumu kartes informācija
 • Klienta sniegtie personas dati netiks izpausti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to prasa Klienta izvēlētais piegādes veids, un gadījumus, kas izriet no tiesību aktiem.
 • Pārdevējs ir personas datu pārzinis, kas nodod maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus apstrādātājam Montonio Finance UAB.
 • Šifrēta datu saziņa ar bankām, norēķinoties par pirkumiem, nodrošina Pircēja personīgās bankas informācijas drošību, kurai Pārdevējs nevar piekļūt.
 • Pārdevējs patur tiesības nosūtīt uz Pircēja e-pasta adresi informāciju par jauniem produktiem un Pārdevēja un tā partneru reklāmas piedāvājumiem tikai tad, ja Pircējs ir izteicis vēlmi saņemt šādu informāciju un ir norādījis, ka vēlas saņemt tiešā pasta paziņojumus.
 • Klients jebkurā laikā var atteikties no tiešā pasta paziņojumu saņemšanas, paziņojot par to Pārdevējam pa e-pastu vai sekojot norādījumiem e-pastā, kurā ir piedāvājums.

PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

 • Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu līgumu ar klientu.
 • Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu juridiskos pienākumus.
 • Datu apstrāde tiek veikta ar klienta piekrišanu, nosūtot informatīvu ziņu.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA

 • Kā datu apstrādātājs Salonshop Baltic AS glabā personas datus atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 7 gadus.
 • To klientu personas dati un pirkuma informācija, kuri veikalā veikuši pirkumu kā viesi, tiks glabāti 3 gadus no pirkuma veikšanas dienas.
 • Personas dati tiks dzēsti, kad slēgsiet savu tiešsaistes veikala kontu (izņemot gadījumus, kad dati ir jāsaglabā grāmatvedības vajadzībām).
 • Pēc šiem termiņiem personas dati tiks automātiski dzēsti vai padarīti anonīmi.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

 • Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un pārbaudīt tos.
 • Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi.
 • Datu subjektam ir tiesības papildināt vai labot neprecīzus datus.
 • Ja datu pārzinis apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.
 • Lai izmantotu šīs tiesības, datu subjekts var sazināties ar e-veikala klientu atbalsta dienestu, rakstot uz info@salonshop.ee

PERSONAS DATU DROŠĪBA UN PIEKĻUVE DATIEM

 • Personas dati tiek glabāti Zone serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā vai to valstu teritorijā, kuras ir pievienojušās Eiropas Ekonomikas zonai. Dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā atbilstošu, un uz uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs, kas ir parakstījuši Privātuma vairoga sistēmu.
 • Piekļuve personas datiem tiek piešķirta tiešsaistes veikala darbiniekiem, kuri var piekļūt personas datiem, lai risinātu tehniskus jautājumus, kas saistīti ar tiešsaistes veikala lietošanu, un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.
 • Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pazaudēšanu, pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi un izpaušanu.
 • Personas datu nodošana apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējiem un datu apkopotājiem) Personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz līgumiem starp interneta veikalu un apstrādātājiem. Apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus, apstrādājot personas datus.

PERSONAS DATU DZĒŠANA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

 • Lai pieprasītu savu personas datu dzēšanu, jums jāsazinās ar Pārdevēju, nosūtot e-pastu uz adresi info@salonshop.ee. Uz dzēšanas pieprasījumu tiks atbildēts ne vēlāk kā 7 dienu laikā. Pēc pieprasījuma apstiprināšanas personas dati tiks dzēsti, ja vien nepastāv likumīga nepieciešamība šādus datus saglabāt.
 • Strīda gadījumā saistībā ar personas datu apstrādi Klientam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju, rakstot uz e-pasta adresi info@salonshop.eu, vai vērsties Datu aizsardzības inspekcijā(https://www.aki.ee/et) vai tiesā.

SĪKFAILI

 • E-veikals izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi. Sīkfails ir neliela teksta datne, ko pārlūkprogramma automātiski saglabā Klienta izmantotajā ierīcē. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par to, kā Klients izmanto e-veikalu.
 • E-veikals izmanto sesijas un pastāvīgās sīkdatnes.
 • Tiek uzskatīts, ka klients ir piekritis sīkfailiem, ja sīkfaili ir iespējoti viņa pārlūkprogrammas iestatījumos.
 • Klienti var dzēst un/vai bloķēt savās ierīcēs saglabātās sīkdatnes, mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā. Ja sīkdatnes netiek izmantotas, e-veikala funkcionalitāte var būt ierobežota.
 • Papildus sīkfailiem E-veikals vāc un analizē anonīmu tīmekļa statistiku, izmantojot pikseļu tagus un analītiskās programmatūras Google Analytics rīkus.

SECINĀJUMI

 • Šie datu aizsardzības noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Igaunijas Republikas Personas datu aizsardzības likumu un Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.
 • Datu pārzinis patur tiesības pilnībā vai daļēji grozīt datu aizsardzības nosacījumus, informējot datu subjektus par izmaiņām tīmekļa vietnē www.salonshop.ee.